Syyskokous 4.12. klo 14

Pääset osallistumaan kokoukseen TÄSTÄ

Nähdään kokouksessa!

Kokouksen asialista

1. Kokouksen avaus
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
6. Ilmoitusasiat
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma.
8. Vahvistetaan talousarvio.
9. Vahvistetaan yhdistyksen jäsenmaksujen suuruus seuraavalle
kalenterivuodelle.
10. Hyväksytään uudet jäsenet.
11. Valitaan yhdistyksen hallitus ja käsitellään eroanomukset.
12. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tai
tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
13. Muut esille nostetut asiat.